Kovoobrábanie

  • Frézovanie (rovinné, tvarové, ozubenia),
  • Sústruženie,
  • Vŕtanie,
  • Vyvrtávanie,
  • Vystruhovanie,
  • Vyrubovanie.