Ohýbanie a ohraňovanie, strihanie plechov

Kovovýroba PŠP s.r.o. disponuje výrobou na ohraňovacom lise.

Ohraňovanie plechu vykonávame na zákazku, vždy prispôsobené individuálnym potrebám každého z našich zákazníkov. Ponúkame ohýbanie a profilovanie plechových dielov, rovnanie atď.

Použitie:

Hydraulické ohraňovacie lisy sú určené pre jednoduché, ale aj pre špeciálne úlohy z oblasti ohraňovania, ako sú: ohýbanie a profilovanie plechových dielov, rovnanie a vystrihovanie v stojanoch a pod. Široký rozsah pracovného nasadenia ohraňovacích lisov v štandartnom prevedení sa ešte zvyšuje nasadením zvláštneho príslušenstva, ktoré v praxi prakticky umožňuje jeho univerzálne použitie. Redukovaná ohýbacia rýchlosť zaručuje zvýšenú kvalitu výlisku a v neposlednej rade zvyšuje bezpečnosť práce.

Technické parametre ohraňovacieho lisu:

 • tlaková sila 80 t
 • pracovná oblasť (bez prechytenia) : 2500 mm
 • Ohraňovanie plechu je možné až do hrúbky 10 mm (v závislosti od druhu plechu a dĺžky ohranenia)

Technické parametre nožníc:

 • strihanie do 6,3 mm
 • pracovná oblasť 2 000 mm

Výhody hydraulických lisov

 • jednoduché nastavenie a obsluha, umožňujúce zjednodušenú a zrýchlenú prácu obslužného personálu
 • ochrana proti preťaženiu, ochrana stroja voči poškodeniu pri neodbornej manipulácii so strojom
 • veľká pracovná a spätná rýchlosť pri minimálnej potrebe výkonu znamená v praxi maximálnu produktivitu
 • dosiahnutie menovitej sily v ľubovolnom bode zdvihu
 • ľubovoľné nastavenie tlaku
 • ľubovolné nastavenie výšky zdvihu