Oceľové konštrukcie

Výroba oceľových konštrukcií pre stavebný, energetický a strojársky priemysel, výroba oceľových doplnkových produktov.

Výroba oceľových konštrukcií na zákazku podľa výkresovej dokumentácie.

Zabezpečíme výrobu aj dovoz na Vami určené miesto.